Podział Kompetencji

Oliwier Łoniewski – Założyciel – realizacja głównych celów

   • sprawy prawne i finansowe (sponsorzy i dofinansowania)

   • partnerzy kulturalni i medialni

   • administracja wydarzeniami i sprzedażą online

   • kontrola organów oraz zespołów Stowarzyszenia

 

Patryk Duda – Przewodniczący Zarządu – Placówki oświatowe

 • Zespół ds. placówek oświatowych (Patryk Duda, Szymon Kowalczyk, Alicja Pakuła)

   • pozyskiwanie i rejestracja nowych szkół

   • współpraca ze szkołami i przedstawicielami szkół

 

Dawid Duda – Członek Zarządu ds. Relacji

 • Zespół ds. relacji (Dawid Duda, Mateusz Kucharczyk)

   • pozyskiwanie nowych partnerów z sektora sportu i rekreacji oraz gastronomii

   • współpraca z partnerami oraz praca nad rozszerzeniem oferty

 

Julianna Boryniec – Członek Zarządu ds. Marketingu

 • Zespół ds. marketingu  (Julianna Boryniec, Klaudia Waszewska, Julia Różycka)

   • prowadzenie mediów społecznościowych

   • promocja wydarzeń z oferty WSM

   • patronaty medialne

 

Wiktoria Kania – Członek Zarządu ds. Komunikacji

 • Zespół ds. komunikacji (Wiktoria Kania, Weronika Komuda)

   • koordynacja pracy zespołów projektowych

   • współpraca z zewnętrznymi partnerami organizacyjnymi

  •